Nieuws

 

Gezondheidswandeling

De gezondheidswandelingen, die voor het eerst in de zomer van 2011 werden gehouden en in jaren daarna werden vervolgd, voorzien in een duidelijke behoefte gezien de grote belangstelling die hiervoor werd getoond. In de zomer van 2016 zal alleen gelegenheid worden geboden voor besloten groepen bij een minimaal aantal deelnemers van 8 personen.

 

Doel: vergroten van bewustwording van de rol van voedsel in het voorkòmen van gezondheidsklachten

Focus: tegengaan van veroudering; de rol hierbij van mineralen, vitaminen en antioxidanten uit fruit en groenten

Waar: Praktijk Zilverlinde, Wellerzandweg 6, Bant

Wanneer: in onderling overleg

 Programma:
19.30 welkom met kruidenthee en wat lekkers
19.45 korte introductie van het thema ‘veroudering van ons lijf’
20.00 rondgang door tuin (groentetuin, kruidenhoek, boomgaard)
21.15 afsluiting met drankje en beantwoording van vragen
21.30 einde

Aanmelden:
telefonisch of per mail tot 3 dagen voor de rondgang
bij Gerard Borm en Truus Rigter
Tel. 0527-261387 / 06 34364255
email: info@praktijkzilverlinde.nl
N.B. per keer is het aantal deelnemers beperkt tot 15 personen

Kosten: € 5,- p.p.

 

Nadere toelichting gezondheidswandeling:

In mijn natuurgeneeskundige praktijk komen veel veertigers en vijftigers met overwegend chronische gezondheidsklachten. De klachten hebben de ene keer betrekking op het bewegingsapparaat zoals o.a. artrose, artritis en fibromyalgie, ontstekingen van slijmbeurzen of peesschedes, carpaaltunnelsyndroom enz.. Een andere keer betreft dit het bloedvatenstelsel met o.a. een verhoogde bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, dichtslibbing van de bloedvaten dan wel hartritmestoornissen.

Een derde belangrijke groep van klachten hebben te maken met het immuunsysteem zoals eczeem, astma en allerlei andere allergische reacties. Ook combinaties van deze aandoeningen komen regelmatig voor, soms nog uitgebreid met andere klachten als diabetes, overgewicht maar ook mentale klachten.

Het lijkt erop dat het voorraadvat van gezondheid bij nogal wat veertigers en vijftigers wat uitgeput raakt waardoor er allerlei klachten naar voren gaan komen.
Vroeger werden deze zogenaamde ouderdomsklachten wat meer geaccepteerd maar in deze tijd willen we zo lang mogelijk klachtenvrij genieten van een lang en gezond leven.
Gelukkig zijn er vanuit de reguliere en ook complementaire geneeskunde vele mogelijkheden om als er klachten optreden deze te bestrijden. Vanuit de reguliere geneeskunde is dit veelal met medicijnen die met name bij langdurig gebruik vaak nare bijwerkingen kunnen hebben en duur zijn, terwijl de complementaire aanpak deze nadelen veelal niet heeft.

Het zo lang mogelijk voorkòmen van het ontstaan van klachten is een weg die voor de toekomst nog meer aandacht verdient om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk hoog en de kosten van de gezondheidszorg enigszins beheersbaar te houden. Leefstijl (met name voeding en beweging) spelen hierin een belangrijke rol.
De sleutelrol van voeding werd al door de Griek Hippocrates (460-377 v. Chr.), die als grondlegger van de westerse geneeskunde wordt gezien, onderkend met zijn uitspraak:
“Laat ons medicijn ons voedsel zijn en ons voedsel ons medicijn”.

In zijn geest willen we deze gezondheidswandelingen gestalte geven. bWe hopen op fijne, zinvolle en inspirerende ontmoetingen.

Veroudering begint al vanaf je twintigste jaar maar die is veelal pas veel later merkbaar. Met name bij de generatie van 20 tot 40 jaar is de kennis over voedsel, de bereiding hiervan en de affiniteit hiermee veelal minder dan bij de oudere generaties. Vele andere zaken die in deze levensfase aandacht vragen (o.a. studie, carrière, uitgaan, reizen, social media, kinderen) dragen er toe bij dat aan voeding nogal eens te weinig aandacht wordt besteed. Met name ook voor deze generatie kan deze gezondheidswandeling informatief zijn en tot een verbetering van de voeding leiden waardoor gezondheidsklachten kunnen worden uitgesteld dan wel worden voorkomen.

Deze activiteit kan in overleg ook op een ander moment worden aangeboden aan groepen van minimaal 8 en maximaal 20 personen

1e lustrum november 2013 

In november 2013 bestond Praktijk Zilverlinde 5 jaar. Het aantal cliënten dat de weg naar deze praktijk heeft gevonden is voornamelijk door mond op mond reclame in deze periode naar volle tevredenheid gegroeid en stemt tot dankbaarheid. Ter gelegenheid van dit 1e lustrum is in het nabij gelegen Kuinderbos een herdenkingsbank geplaatst en een zilverlinde geplant. Download hier het persbericht.