Gerard Borm

 

Gerard Borm werd in 1953 geboren te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en groeide grotendeels op een boerderij op. De keuze voor een landbouwopleiding kwam uit deze achtergrond voort. Na het voltooien van een studie aan de huidige Landbouwuniversiteit Wageningen werd o.a. ruim 20 jaar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd bij een onderdeel van Wagening-en Universiteit en Research te Lelystad. Mede doordat deze onderzoeksorganisatie een sterk commercieel karakter kreeg, werd in 2007 ontslag genomen.

Vanaf kinds af aan is er een sterke belangstelling voor de natuur, schoonheid, harmonie, cultuur, zingeving, spiritualiteit en religie. In het kader van deze laatste items werd in de periode 1999-2001 een deeltijd hbo-opleiding theologie gevolgd aan de Fontys Hogeschool te Amsterdam.

In 1994 werd tijdens een Reiki-I cursus voor het eerst ervaren wat voor effecten kunnen optreden bij het laten stromen van energie naar een ander mens. Tien jaar later werd dit vervolgd door een Reiki-II cursus.

Ter verdere ondersteuning van zijn eigen ontwikkeling werd in 2006 een cursus Intuïtieve Ontwikkeling gevolgd en in 2007 de cursussen Quantum Touch en Jassentechniek.

In 2007 werd ook gestart met de opleidingen voor Bowenbehandelaar en ‘medische basiskennis op hbo-niveau’ die in 2008 met succes konden worden afgerond. Medio 2009 werd een cursus kruidengeneeskunde voltooid. In 2010/2011 werd het EHBO-diploma inclusief AED behaald. In dat jaar werd ook de opleiding SiVAS-polsdiagnostiek gevolgd waarmee o.a. inzicht werd verkregen in de achtergronden van de Chinese en Indiase geneeskunst.

In het najaar van 2010 werd gestart met de opleiding tot behandelaar ‘Energetisch Structurele Balans’, die begin 2012 werd afgerond. In 2011 werd de basismodule biochemie volgens Dr. Schüssler gevolgd evenals de consulententraining hiervoor en het ‘Blackmore’s Professional Celloids Introduction Seminar’.

 

Sinds de afronding van de opleiding voor Bowenbehandelaar werden hiervan nascholingen gevolgd op het gebied van ‘blessures herkennen’, ‘sportblessures’, ‘gronden’ en ‘inleiding in de fascie, integrale anatomie’. Daarnaast wordt deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten met collega-Bowenbehandelaars.

In 2011 werd de training ‘vrije energie’ gevolgd, die werd verzorgd door Stroom (website: www.stroom.org) en een themadag ‘leren werken met de biotensor’ bij Apeiron. Tenslotte worden regelmatig studiedagen en syymposia bijgewoond op het gebied van gezondheid en voeding.

In juli 2015 werd het diploma ontvangen van de opleiding ‘Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie’ die bij Atrium Innovations te Almere werd gevolgd. In deze post-hbo-opleiding van circa 2/3 voltijds studiejaar werd nog meer kennis verworven omtrent voeding en suppletie. In het kader van deze opleiding werd een paper geschreven over de toepassing van zaagbladpalm (Serenoa repens) bij goedaardige prostaatvergroting. Download hier de paper.

Op basis van zijn uitgangskwaliteiten, maar ook door het langdurig uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, levenservaring en de verdere gevolgde cursussen en opleidingen is de toerusting ontstaan om als therapeut te kunnen werken. Door cliënten wordt regelmatig opgemerkt dat rust, volledige aandacht en zorgvuldigheid bij de behandelingen hen opvallen, evenals een respectvolle houding richting cliënt en de eigenschap goed te kunnen luisteren.

 

Gerard Borm woont met zijn vrouw sinds 1984 in de Noordoostpolder en sinds 1991 op een woonboerderij te Bant waar ook de praktijk is gevestigd. Hier komen hobby’s als tuinieren, imkerij, het telen van eigen groenten en fruit volop aan bod. De kringloopgedachte wordt op het erf zo goed mogelijk in praktijk gebracht.

Een groot aantal jaren is Gerard Borm o.a. betrokken geweest bij MOK, een ontmoetingsplaats voor mensen die zich willen bezighouden met zingeving, spiritualiteit, geloof en actuele maatschappelijke onderwerpen (website: www.mokinfo.nl).
Tevens is hij vele jaren lid geweest van de studiegroepen voor meditatie (website: www.meditatiegroepen.nl ). Sinds medio 2009 is hij aangesloten bij de Stichting Soefi Beweging Nederland (website: www.soefi.nl).

De behandeling van cliënten geeft deze behandelaar veel voldoening, mede door de hele aansprekende resultaten die worden bereikt, waardoor (met name bij chronische klachten) de levenskwaliteit van mensen veelal aanzienlijk kan worden verbeterd.
Hierbij verwondert hij zich regelmatig over het ongewone van het schijnbaar vanzelfsprekende: de mogelijkheid van een mens weer ‘heel’ te worden.
Om hieraan als behandelaar een bijdrage aan te mogen leveren, ervaart hij als buitengewoon zingevend.